Control
Panel
Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Влизане в сила:  20/07/2016
Последна промяна:  20/11/2017


I. ВЪВЕДЕНИЕ:

1. Тези общи условия и правила за използване на Уеб Сайта уреждат употребата и достъпа до и / или членството в www.gameservers.bg. Gameservers.bg може да бъде наричан по-нататък "Ние", "Нас", или с други местоимения от първо лице. Тези Общи условия се отнасят за вас, независимо дали сте само регистриран потребител, или такъв който наема сървърно пространство от нас, независимо дали сте потребител, който допринася с потребителски внос на някой от нашите клиенти, или пасивен или активен потребител на нашите услуги и такъв, който публикува мнения и чете в нашите форуми, или ако просто разглеждате нашия сайт.

2. Gameservers.bg е в бизнеса по предоставяне под наем на гейминг сървърно пространство, виртуални сървъри, колокация, както и други свързани с тях услуги, базирани на Интернет и сървърни системи. Тези услуги могат да бъдат посочени в това споразумение като "нашите услуги", "услугите", или други подобни.

3. ВАЖНО! Тези Общи условия се отнасят за посетителите и потребителите на уеб сайта. Осъществявайки достъп/влизане, използване, гледане, четене, печат, инсталиране или сваляне на всякакви материали от нас, или като станете потребител на Gameservers.bg, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите Общи условия. Вие се съгласявате с настоящите Общи условия с всеки акт/действие, демонстрирайки съгласието си с тях, включително и чрез кликване на който и да е бутон, който съдържа думите "Съгласен съм" или подобен. Вие може да представите копие на хартиен носител на тези общи условия и да отпечатате тази форма за лично ползване. Достъпът до този електронен документ изисква обикновен браузър като Internet Explorer, Netscape TM, TM Opera, Mozilla Firefox ™ или други алтернативни такива, както и компютър.

4. Ревизии на тази политика: Ние си запазваме правото да ревизираме, изменяме или променяме тази политика, както и други наши политики и споразумения, по всяко време и по всякакъв начин. Потребителят трябва периодично да проверява тази уеб страница за всякакви промени по отношение на настоящите Общи условия чрез повторно посещение на тази уеб страница и с помощта на бутона за "опресняване" на браузъра на потребителя. Потребителят трябва да обърне внимание на датата на последната редакция на този документ, която се появява в горната част на тази страница. Ако датата на "Последна промяна" остава непроменена, след като потребителят е кликнал на бутона за "опресняване" на неговия / нейния браузър, то потребителят може да предположи, че не са направени промени след последното четене на документа. A промени в датата "на последна актуализация" показва, че този документ е актуализиран или редактиран, и актуализираната или редактирана версия отменя всички предварителни версии, веднага след публикуването и.

5. Ако не сте съгласни да се обвържете с настоящите Общи условия, не можете да използвате нашият сайт, сървъри, или всякакви други услуги: вие трябва да излезете от сайта на GameServers незабавно; не можете да използвате или получавате достъп до сайта. Можете да използвате и достъпвате нашите услуги само в съответствие с настоящите Общи условия, и всички приложими закони. Моля, проверявайте настоящите Общи условия редовно и ги прочетете внимателно преди да използвате нашите услуги. Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и разбирате, наясно сте и приемате и се съгласявате с Общите условия.

6. Ваша е отговорността за получаване на достъп до услугите ни, както и че достъпът може да включва такси на трета страна (като доставчик на интернет услуги или други косвени такива). В допълнение, трябва да осигурите и да сте отговорни за всяко необходимо оборудване, за да получите достъп до услугите ни.

II. СНИМКИ И СЪДЪРЖАНИЕ.

1.    Нашите сайтове съдържат изображения и съдържание, включително, но не само текст, софтуер, снимки, графики, данни, съобщения, или всяка друга информация, която е собственост, управлявана, лицензирана, или контролирана от нас (наричани общо "материали ").

2.    Ако търсите информация за незаконни дейности, моля напуснете сайта на GameServers веднага и се въздържайте от достъп до нашия сайт или услуги в бъдеще.

3.    Освен това, Вие се съгласявате да не използвате или получавате достъп до услугите ни, ако това би нарушило законите на вашата държава, област или регион.
Трябва задължително да се въздържате от използването на нашите услуги за незаконна размяна на файлове, или да разпространявате всякакви материали с авторски права, без изричното разрешение на притежателя на авторските права.

Някои части от нашето съдържание биха могли да изобразяват графични изображения на насилие, кръв, престъпна дейност, или бойни сцени. Гледайте по собствено усмотрение. Тийнейджърите между 13 и 17 години трябва да имат разрешение на родителите си за ползване на сайта.

III. ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО.

1. Възрастово ограничение. Вие гарантирате, че сте най-малко на 13-годишна възраст и че имате правоспособност да влизате в настоящото споразумение. Ако не сте поне на 13-годишна възраст, вие трябва да прекратите използването на нашите услуги незабавно и не може да използвате или да получите достъп до услугите ни. Тийнейджърите между 13 и 17 години трябва да имат разрешение от родител или настойник за достъп, използване или игра на сайта. Вие се съгласявате да не заобикаляте каквито и да било функции за сигурност и /или достъп, които ние сме инсталирали. Освен това, ние не поемаме никаква отговорност или задължения за всякакви неоснователни доводи относно възрастта на потребителя.

2. Потребителски профили/членство. Потребителския профил и пароли не могат да бъдат прехвърляни или продадени на трета страна. GameServers и неговите филиали не носят отговорност, произтичаща от влизането с измама и използване на нашите услуги. Ако даден потребител чрез измама получава достъп, ние можем да прекратим членството веднага и да вземем всички необходими и подходящи действия съгласно приложимите федерални, щатски и международни закони.

IV. ДОСТЪП, ОГРАНИЧЕН ЛИЦЕНЗ, ВМЕШАТЕЛСТВО ПРИ НАШИТЕ УСЛУГИ.

A.    Достъп. За достъп до Gameservers.bg или някои от ресурсите, които предлага, може да бъдете помолени да предоставите някои подробности с цел регистрация или друга информация. Условие за използване на услугите ни е, че цялата информация, която предоставяте ще бъде вярна, актуална и пълна. Ако вярваме, че информацията, която предоставяте не е правилна, актуална, или пълна, ние имаме право да откажем достъп до нашите услуги и да прекратим или спрем достъпа ви по всяко време, без да връщаме заплатеното.

B. Ограничен лиценз. При спазване на тези условия и правила и като се има предвид използването на нашите услуги, ние Ви предоставяме ограничен, неизключителен и непрехвърляем личен лиценз за достъп и използване на нашите услуги. Ние предоставяме нашите услуги за лична, некомерсиална употреба от геймъри, зрители, фенове, посетители, абонати и / или потенциални абонати. Потребителите на нашите услуги са получили лиценз единствено копие, за да използват нашите услуги и съпътстващият софтуер (само на един компютър). Нашите услуги са предназначени само за лична некомерсиална употреба, всички други форми на използване са строго забранени. Ние си запазваме правото да ограничим размера на използваната честотна лента. Вие се съгласявате да предпазвате от всякакво неразрешено хакване на нашите услуги или тяхната непозволена/неоторизирана употреба. Всяко неправомерно използване на нашите услуги или на някои от материалите, съдържащи се в него прекратява този ограничен лиценз незабавно. Вие гарантирате, че няма да позволите на никого под 13 години да има достъп до нашите услуги без разрешение на родител или настойник. Ние си запазваме правото да прекратим лиценза по всяко време, ако нарушите или противодействате на някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, като в този случай ще сте длъжен незабавно да унищожите всяка информация или материали, които сте изтеглили, на хартиен или друг носител, копирани от нашите сървъри. Нарушителите на тази ограничена лицензия може да бъдат преследвани с цялата строгост на приложимото законодателство.

1. Не може да се заобикаля всякакво криптиране или други инструменти за сигурност, използвани навсякъде в нашите сървъри (включително кражба на потребителски имена и пароли или използване на потребителско име и парола на друго лице, за да се получи достъп до ограничена/забранена зона на нашите услуги);

2. Не може да се използват софтуерни грешки, за да се манипулира системата и извършване на действия, включително, но не само получаване на неодобрени ценови отстъпки, получаване на неплатени услуги, както и получаване на нереализирания кредит за присъединени потребители/афилиейти.

3. Вие не можете да използвате извличане на данни, ботове, или подобно събиране на данни и извличане на информация на нашите сървъри, или на някоя от нашите услуги.

4. Не можете да декомпилирате, да правите обратно инженерство, да изменяте или разглобявате някои от софтуерните аспект на сайта и портала като цяло, освен и само до степента, позволена от приложимото право;

5. Вие не можете да продавате, отдавате под наем, лицензирате, преотстъпвате, прехвърляте, разпространявате, препредавате, време-споделяте, да използвате като бюро за услуги или по друг начин да възложите на трето лице материалите или някой от вашите права за достъп и използване на нашите услуги.

C. Вмешателство. Освен където е изрично разрешено от закона и от нашето изричното съгласие, не може да превеждате, да правите обратно инженерство, декомпилирате, разглобявате, или да направите производни произведения от материали, съдържащи се на нашите сървъри. Потребителят се съгласява да не използва всякакво устройство за автоматичен или ръчен процес с цел мониторинг или възпроизвеждане на нашите дела/работа и няма да използва всякакво устройство, софтуер, компютърни кодове, или вирус, с които да се намесва или да се опитва да наруши или да унищожи GameServers.bg или всякакви комуникации по него.

D. Вие се съгласявате да си сътрудничите с нас и причиняването на всяко неразрешено използване да бъде преустановено незабавно. По всяко време, ако ние предлагаме услуга, даваща възможност на потребителите да споделят информация или общуват с други потребители, вие се съгласявате да не публикувате, разпространявате или приемате клеветническо, обидно или незаконно съдържание, докато използвате нашите услуги. Единствено вие сте отговорни за подаване на материал, който нарушава законите на България или международните закони, дори ако искът възникне след като вашата услуга е прекратена и, по този начин, вашите действия ще представляват съществено нарушение на настоящото споразумение и ние ще прекратим всичките ви права по настоящето споразумение.

VI. ЧЛЕНСТВО

A. Регистрация. Можете да получите достъп до непублична част, включително нашите сървърни услуги за игри, като наш потребител в добро състояние, и/или с разрешението на потребител, до чието сървърно място имате достъп. Ние си запазваме правото да променяме нашите услуги по всяко време, с или без предизвестие.

1. Потребителите могат да отдават под наем сървърно пространство чрез попълване на онлайн формуляр за регистрация, който трябва да бъде приет от нас, а вие трябва да заплатите всички приложими такси. При подаване на онлайн формуляра за регистрация, ние ще обработим заявката. Ние си запазваме правото да сключваме договори с оторизирани агенти да извършват регистрация на договори като подизпълнение за нас. Във връзка с попълването на онлайн формуляра за регистрация, Вие се съгласявате да:

а. Предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е изисквано от регистрационната форма.

b. Поддържате и своевременно актуализирате данните с които сте се регистрирали, така че да поддържате вярна, точна, актуална и пълна информация по всяко време, докато сте потребител. Трябва незабавно да ни информирате за всички промени, включително, но не само, промени в адреса Ви и промени в кредитната Ви карта, използвани във връзка с таксуване/фактуриране.

2. Ако вие предоставяте всякаква информация, която е невярна, неточна, неактуална или непълна, или ние или някой от нашите агенти имаме основателни причини да подозираме, че тази информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, то ние имаме правото да преустановим или да прекратим вашият профил и да откажем всяко настоящо или бъдещо използване на GameServers.bg, както и да ви потърсим наказателна и гражданска отговорност.

3. Таксите за записване не се възстановяват, и вие сте отговорни за всички връщания на таксуване по кредитна карта, непокрити чекове, както и всички свързани с тях такси, които възникват във връзка с вашия акаунт. Абонаментните такси са изброени на нашия сайт и са закръглени до цял цент.

B. Потребителска сметка/акаунт, парола и сигурност. Като част от процеса на регистрация, ще бъде ви издадено уникално потребителско име и парола, които трябва да се представят, за да получите достъп до нашите услуги. Вие удостоверявате, че когато избирате потребителско име, няма да изберете име, което лъжливо ви представя като някой друг, или име, което може по някакъв начин да нарушава правата на трето лице.

1. Ние си запазваме правото да забраним използването на потребителски имена, които  по наше усмотрение, сметнем за неподходящи.  Ние си запазваме правото да анулираме по всяко време членството на всеки потребител, който използва избрано потребителското си име в нарушение на настоящите Общи условия или във всеки случай, койео ние, по наше усмотрение сметнем за неподходящо.

2. Вашето членство, потребителско име и парола са непрехвърляеми и са без право на преотстъпване.

3. Вие декларирате и гарантирате, че няма да разкривате на друго лице уникалното си потребителско име и парола и, че няма да се предоставяте достъп до услугите ни на някой, който не е изрично упълномощен да ги използва.

4. Единствено вие сте отговорни за поддържането на поверителността на потребителското си име и парола и носите пълната отговорност за всички действия, които се извършват с вашето потребителско име и парола. Ние няма да освободим вашата парола от съображения за сигурност.

5. По отношение на допълнителна парола и сигурността на профилите, вие се съгласявате да:

a. Ни уведомите веднага за всяко неоторизирано използване на потребителското Ви име и парола, или всяко друго нарушаване на сигурността, и

b. Уверете се, че излизате от профила си в края на всяка сесия. Вие сте отговорен и носите отговорност за всяко неоторизирано използване на услугите. Неразрешен достъп до GameServers.bg и неговите услуги е незаконно и представлява нарушение на настоящото споразумение. Може да ни компенсирате за всички дейности, извършени чрез профила Ви.

C. Потребителски такси. Потребителските такси за използване на GameServers.bg са показани на видно място при заявяването, преди да обработим абонамента ви към сайта. Вие се съгласявате да платите всички такси за членство, според тези условия на таксуване. Всички такси са невъзстановими. Ние си запазваме правото да сключваме договори с трета страна за обработката на всички плащания. Такава трета страна може да наложи допълнителни условия, които уреждат обработката на плащанията. Вашият профил ще се счита за просрочен, ако таксата не е платена изцяло на датата на падежа за плащане. Ако сметката ви е просрочена повече от 30 (тридесет) дни след датата на фактурата, Вие се съгласявате да платите лихва върху дължимата сума при месечна лихва от 1.5%, или най-високата сума, позволена от закона, която от двете е по-висока, изчислена с натрупване ежедневно, както и всички допълнителни разходи по събирането, вкл. кредити, връщане на такси и адвокатски хонорари. Споразумението ви с издателят на Вашата карта може да съдържа допълнителни условия по отношение на вашите права и задължения като притежател на карта. Вие се съгласявате веднага да заплатите всички дължими суми при отмяна или закриване на сметката си. Ние си запазваме правото да правим промени в нашите такси и методи на таксуване, включително добавянето на допълнителни такси за всяко съдържание или услуги, предоставяни от нас, с или без предизвестие към вас, по всяко време. Този сайт използва автоматичен цикъл за таксуване т.нар. rebilling с метод за плащане чрез кредитна карта.

D. Грешки на таксуването. Ако смятате, че сте били неправилно таксувани, моля, уведомете ни незабавно за такива грешки. Ако не съобщите за това в рамките на 30 (тридесет) дни след появата на такава грешка за първи път по сметката, то таксата ще се счита за приемлива от вас и то за всякакви цели, включително резолюция на запитванията, направени от издателя на картата Ви. Освобождавате ни от всички задължения и поемане на загуби, произтичащи от грешки или несъответствия, за които не сте ни съобщили в рамките на 30 (тридесет) дни от появяването им.

E. Всеки клиент е отговорен да пази личната си информация и да не предоставя данни за акаунта си на 3-ти лица.
Строго забранено е предоставянето на уникалният Ви номер за СМС услугите на 3-ти лица!

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ:

A. Може да деактивирате членството (акаунта си) си по всяко време, като отворите билет/заявка отвътре на контролния панел на Gameservers.bg и както следва:

1. Уведомите нашият отдел за обслужване на клиенти за намерението си да се откажете от членството заедно с вашето потребителско име и парола.

2. Заплатите всички дължими такси за вашето членство, ако има такива.

B. Вие се съгласявате да поемете лична отговорност за всички такси, които дължите до прекратяване на членството ви за стоки или услуги. В случай, че вие се откажете от сметката си (акаунта си), то няма възстановяване на средства, както и на членски внос; Никакво онлайн време или други кредити няма да бъдат преведени към вас или да бъдат превърнати в пари или друга форма на възстановяване. След обработка на заявката ви, за отмяна на членството си, вече няма да имате достъп до непубличните части на нашите услуги.

C. Без да ограничаваме други средства за защита, ние може веднага да издадем предупреждение, временно да спрем, за неопределено време да спрем, или да прекратим Вашия достъп и използване на GameServers и да откажем да ви предоставим услуги по всяко време, с или без предварително уведомление, ако:

1. Ние вярваме, че сте нарушили всякакви текстове на настоящите Общи условия или прилежащите документи;

2. Вие не успеете да заплатите която и да било сума, дължима към определена дата;

3. Ние не сме в състояние да проверим или разпознаем, която и да било информация, която ни предоставяте;

4. Ние вярваме, че вашите действия могат да доведат до правна отговорност за вас, нашите потребители или нас;

5. Ние решим, че има реална опасност за услугите ни.

6. Ние вярваме, че сте нарушили каквито и да било срокове и условия, посочени от издателите на игра във вашия абонамент.

D. Освен това, Вие се съгласявате, че нито GameServers.bg, нито който и да е трета страна, действаща от наше име носят отговорност пред вас за прекратяване на членството ви или достъпът до нашите услуги. Вие се съгласявате, че ако сметката/акаунтът ви е закрит, вие няма да се опитвате да се пререгистрирате като потребител отново без предварително писмено съгласие от нас.

IX. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ:

A. Вие изрично се съгласявате, че използването на нашите услуги или някой от нашите материали е на свой собствен и едноличен риск.

B. Нашите услуги се предоставят "както са" без гаранция от всякакъв вид, било преки или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, заглавие или липса на нарушение.

C. Ние не даваме никакви гаранции, че нашите услуги или каквито и да било материали съдържащи се в него ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни, или безгрешни; нито пък GameServers.bg прави някакви изявления или гаранции по отношение на качеството, годността, истината, полезността, точността и пълнотата на нашите услуги или на материалите, съдържащи се в него.

D. Вие също разбирате и се съгласявате, че всеки материал и / или данните, свалени или придобити по друг начин и получени чрез използване на нашите услуги, или някои от материалите, съдържащи се в него се извършват по ваша преценка и риск и че вие сте единствено отговорен за евентуални повреди на Вашата компютърна система или загуба на данни, която е резултат от изтеглянето на материал и / или данни.

E. Вие разбирате, че ние не можем да дадем гаранция и не гарантираме, че файловете достъпни за изтегляне от интернет, ще бъдат чисти от вируси, червеи, троянски коне или друг зловреден код, който може да се прояви с увреждащи или разрушителни свойства. GameServers.bg не поема никаква отговорност или риск за ползването от Вас на интернет.

F. Ние не даваме никакви гаранции по отношение на всички стоки или услуги, закупени или получени чрез нашия сайт или всяка сделка, сключена през нас и не носим отговорност за всяко използване на поверителна или лична информация от продавачите или трети страни.

G. Ние може да променим всяка от информацията, намираща се на Gameservers.bg по всяко време и без предупреждение, включително условията за ползване, без предизвестие. Ние не се ангажираме да актуализираме информацията, намираща се на нашите сървъри или при нашите услуги. Ние не се ангажираме да актуализираме материалите.

Н. Декларациите и гаранциите, предвидени в това споразумение са единствено декларации и гаранции по отношение на настоящето споразумение, и са на мястото на всеки и всички други гаранции, писмени или устни, изрични или подразбиращи се, че може да възникне или по споразумение между страни или по силата на закона, включително гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел. Нито една от тези декларации и гаранции обхващат което и да било трето лице. Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, така че някои от по-горе посочените ограничения може да не се отнасят за вас.
X. Обезщетения за бъдещи, вероятни и понесени щети:

J. Предоставянето на услуги, което е в нарушение на които и да било закони, е строго забранено. Ако установим, че вие или някой потребител е предоставил или възнамерява да закупи или да извършва услуги в нарушение на закон, възможността ви да използвате нашите услуги ще бъде прекратена незабавно. С настоящото Ние не носим никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от всеки потребител, който предоставя услуги за цел, която нарушава закона. Вие сте съгласни с настоящото да защитавате, обезщетявате и ни предпазвате от всякаква отговорност, която може да възникне от ваше нарушаване на закона.

K. Също така се съгласявате да ни защитавате и предпазвате, ако трето лице бъде увредено от вашите незаконни действия или трябва да бъдете задължен да защитавате всякакви искове, включително, без ограничение, за всяко наказателно дело, заведено от всяка страна, която не е свързана с нас.
XI. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ:

L. В никакъв случай ние (или нашите лицензодатели, агенти, доставчици, търговци, доставчици на услуги, или други абонати или доставчици) носят отговорност пред вас, или всяка друга трета страна за преки, специални, непреки, случайни, примерни или наказателни щети, включително без ограничение, обезщетение за пропуснати ползи, загуба на информация, прекъсване на бизнес, приходи, или добра воля, които могат да възникнат от всяко лице при използва не, неправилна употреба, или невъзможността за използване на нашите услуги, или към някои от материалите, съдържащи в нея, дори ако сме били предупредени за вероятността за такива щети. Това се отнася за всички въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящото споразумение, независимо дали такава отговорност се твърди, въз основа на договор, непозволено увреждане или по друг начин, дори ако сме били предупредени за възможността от такива щети.

M. В никакъв случай нашата максимална обща агрегирана/натрупана отговорност за преки вреди не надхвърля сумата на таксите, действително платени от Вас за използване на нашите услуги, за период от не повече от един (1) месец от начисляване на приложимата причината или причини за действие. Тъй като някои юрисдикции забраняват изключването или ограничаването на отговорността за косвени или случайни щети, горното ограничение може да не се отнася за вас.

XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и предпазвате, GameServers.bg и нашите служители, директори, акционери, служители, независими изпълнители, доставчици на телекомуникационни услуги, и агенти от и срещу всякакви искове, действия, загуби, задължения, разходи, или изисквания, включително без ограничение правни и счетоводни такси, за всички вреди, пряко, косвено, и / или в последователност в резултат на твърдения, че в резултат от вашия, или под ръководството на друго лице, включително без ограничение на правителствени агенции, използвате, неправилно използвате, или при невъзможност за употреба на наши услуги или някои от материалите, съдържащи се в тях, или сте в нарушение на някое от тези Общи условия. Ние незабавно ще ви уведомим по електронната поща за всеки такъв иск и си сътрудничим изцяло (за ваша сметка) в защита на такава претенция или иск. Ние си запазваме правото да участваме в защитата на такъв иск или защита за своя сметка, и да изберем свой собствен правен съветник, но не сме длъжни да го направим.

XIII. Непреодолима сила:

Ние не носи отговорност за всяко неизпълнение поради непредвидени обстоятелства или причини извън нашия контрол, включващи, но не ограничени до: природни бедствия, като пожар, наводнение, земетресение, урагани, бури или други природни бедствия; война, размирици, палежи, ембарго, актове на гражданска или военна власт, или тероризъм; прекъсване на връзки; стачки или недостиг на транспорт, съоръжения, горива, енергия, труд или материали; недостатъчност на телекомуникации или инфраструктура за информационни услуги; хакване, SPAM, или всеки отказ на компютър, сървър или софтуер, включително Y2K грешки или пропуски, за толкова дълго, колкото такова събитие продължава и забавя нашето представяне.

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Приложим закон. Тези Общи условия, както и всички въпроси, произтичащи от, или по друг начин, свързани с тези Общи условия се уреждат от законите на Република България.

Арбитраж. Ако е налице спор между страните, произтичащи от или по друг начин, свързани с настоящото споразумение, страните да се срещнат и преговарят добросъвестно и да се опитат да разрешат спора. Ако страните не са в състояние да разрешат спора чрез пряко договаряне, а след това, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, всяка от страните може да постави въпроса пред съд в град София.
Пълно съгласие. Тези Общи условия представляват цялото споразумение между страните по отношение на Вашия достъп и използване на нашите услуги, както и материалите, съдържащи се в тях, както и членството при нас, и заменя и замества всички предишни договорености или споразумения, писмени или устни, по отношение на тази материя.

Модификации. Ние си запазваме правото да променяме някоя от разпоредбите, публикувани тук и вие се съгласявате да се прегледате настоящите Общи условия при всяко посещение на GameServers.bg или ако специално се откажете от правото си да го направите. Ако продължите да използвате нашите услуги след публикуването на всякакви промени в тези Общи условия, това представлява вашето приемане на тези промени. Ние не правим и няма да поемаме задължение да ви предоставяме информация за всяка промяна в тези Общи условия. Освен ако не е прието от нас в писмен вид, тези Общи условия и правила не могат да бъдат изменяни от вас.
Ние не даваме гаранция, че нашите услуги или някои от материалите, съдържащи се в него, са подходящи или достъпни за ползване на други места, както и достъпът до тях от територии, където съдържанието им може да е незаконно, или е забранено. Тези, които изберат да получат достъп до услугите ни от такива места, го правят по своя собствена инициатива и носят отговорност за спазването на всички приложими местни закони.