До:
.....................................................................
банка
.............................................
уникален регистрационен номер
Клон:
Адрес:
.............................................
.............................................
28.10.2021, 14:16
дата на подаване
.............................................
подпис на вносителя/платеца
В полза на -име:
Антони Стоянов
IBAN на получателя:
BG38STSA93000022932243
ВНОСНА
БЕЛЕЖКА
BIC на банката на получателя:
STSABGSF
При банка - банка, клон:
ДСК Банк
Внесохме в брой Вид валута:
BGN
Сума:
XXX
С думи:
регистрирай се в gameservers.bg за да ползваш тази услуга.
Вносител - име:
Регистрирай се в gameservers.bg за да ползваш тази услуга.
Основания за внасяне:
ДЕПОЗИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ #XXX
Съставил:
Касиер:


До:
.....................................................................
банка
.............................................
уникален регистрационен номер
Клон:
Адрес:
.............................................
.............................................
28.10.2021, 14:16
дата на подаване
.............................................
подпис на вносителя/платеца
В полза на -име:
Антони Стоянов
IBAN на получателя:
BG38STSA93000022932243
ВНОСНА
БЕЛЕЖКА
BIC на банката на получателя:
STSABGSF
При банка - банка, клон:
ДСК Банк
Внесохме в брой Вид валута:
BGN
Сума:
XXX
С думи:
регистрирай се в gameservers.bg за да ползваш тази услуга.
Вносител - име:
Регистрирай се в gameservers.bg за да ползваш тази услуга.
Основания за внасяне:
ДЕПОЗИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ #XXX
Съставил:
Касиер: